TanFaster SuperBruin

  tanfaster superbruin

  Koorts bij kinderen

  KoortsthermometerBij kinderen en zuigelingen gaat de voorkeur uit naar paracetomol. Ibuprofen kan bij koorts met ontstekingen. Bij volwassenen met koorts kan men zowel paracetomol, acetylsalicylzuur al ibuprofen gebruiken. Wanneer de koortstermometer een waarde aangeeft die hoger is dan 37°C dan zijn de meeste mensen geneigd om naar een koortswerend middel te grijpen. Maar laten we in de eerste plaats letten op het kind en niet op de thermometer. Als het kind een zieke indruk geeft dan kan je een koortswerend middel toedienen.

  Een middel om de koorts te bestrijden kunnen de alertheid en de activiteit van het kind verbeteren. Wanneer de koorts stijgt dan verminderd het comfort van de patiënt. Dat zal ons er dan ook toe aanzetten om een medicijn toe te dienen. Voor kinderen denken we in de eerse plaats aan een geneesmiddel op basis van paracetamol.

  Begeleidende maatregelen

  Bij koorts kan het nuttig zijn om de kinderen voldoende te laten drinken en licht verteerbaar voedsel te geven in een omgeving die niet te warm is (18-20°C). 

  Hoe meet je koorts?

  Anaal

  De beste manier voor het meten van koorts is met een elektronische thermometer via de anale weg. Kwikthermometers geraken steeds minder in gebruik. De temperatuur die men opneemt via de anale weg komt het best overeen met de centrale temperatuur. Een nadeel van deze methode is dat snelle variaties van de lichaamstemperatuur niet gevolgd kunnen worden. Voor en na de temperatuuropmeting dient men de handen te wassen om het risico op infecties te vermijden. De thermometer dient na elk gebruik proper te worden gemaakt met ontsmettingsalcohol.

  Via de mond

  De temperatuur die gemeten wordt via de mond ligt altijd lager dan de centrale temperatuur en de temperatuur die gemeten wordt via de anus. Er zijn ook allerlei factoren die de gemeten temperatuur kunnen beïnvloeden zoals:

  • afkoeling van de omgevingstemperatuur
  • drinken van koude dranken
  • toediening van zuurstof
  • een warm bad nemen
  • kauwen
  • roken
  • drinken van warme dranken

  Het is ook belangrijk om de thermometer op de juiste manier in de mond te houden. Deze moet onder de tong gehouden worden em moet contact maken met het slijmvlies achteraan en met één van de kanten van de tongriem. De mond moet volledig gesloten zijn tijdens het meten van de temperatuur.

  Via de huid

  Het meten van de temperatuur door de thermometer onder de oksel te plaatsen wordt afgeraden. De gemeten temperatuur is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en wordt beïnvloed door zweten en de bloedtoevoer. De temperatuur die op deze manier gemeten wordt ligt lager dan de werkelijke temperatuur. Ook vaginale meting wordt niet aangeraden.

  Via het oor

  De temperatuur opmeten via het oor is een methode die veel troeven heeft. Het oor is gemakkelijk te bereiken, de meting is snel en het is een veilig gebruik. Maar ook hier zijn er echter sterke variaties mogelijk in de temperatuurmeting.

  Omgaan met koortsstuipen

  Koortsstuipen kunnen reeds optreden bij relatief lage temperaturen, bijvoorbeeld bij 38°C. Toch is het mogelijk dat achter deze schijnbaar lage temperaturen kortstondige hoge koortspieken optreden. De aanpak van koortsstuipen richt zich op de aanval, de koorts en eventuele onderliggende oorzaken zoals een infectie.

  Het gevaar bij een aanval

  Elke keer wanneer een aanval plaatsvindt dan dreigt het gevaar van verstikking. Hoe langer de stuipen aanhouden hoe groter het gevaar. Wanneer de aanval meer dan een half uur duurt dan is de kans op een blijvend letsel groot. Snel ingrijpen gebeurt met Valium of diazepam (anaal 0.5mg/kg). Binnen enkele minuten geeft dit een goed resultaat. Wanneer de stuipen vanzelf gestopt zijn heeft het geen enkel nut om toch nog een dosis toe te dienen.

  Aanhoudende hoge koorts

  Bij aanhoudende hoge koorts zullen bij één op de tien kinderen opnieuw koortsstuipen optreden. Het wordt dan noodzakelijk om een behandeling op te starten met een koortswerend middel op basis van paracetamol. Men kan dan bijvoorbeeld om de zes uur een dosis van 10mg/kg via de mond of om de acht uur een dosis van 20mg/kg als zetpil gegeven worden.

  Is er een infectie?

  De nodige onderzoeken zullen uitgevoerd worden door de dokter om een infectie uit te sluiten. Koortsstuipen kunnen immers wijzen op een hersenvliesontsteking. Indien dit het geval is dan wordt er door een punctie van het ruggenmerg bepaald welk antibioticum kan worden ingezet.

  Video: wat moet je doen als je kind koortstuipen heeft?

  Bron: Laekeman G., (2004). Geneesmiddelen, wat de bijsluiter niet vertelt. Leuven: Acco